Rokometni klub Drava Ptuj
Dravska ulica 18 p,p, 58
2250 Ptuj
E-mail: rkdrava@gmail.com
Predsednik kluba: Aleš Belšak

Športno društvo rokometna šola Ptuj
Volkmerjeva cesta 26
2250 Ptuj
E-mail: ptuj.rokometnasola@gmail.com
Predsednik društva: Miran Satler