Več kot 65 let tradicije

V letu 2013 je mineva 65 let, odkar so dijaki ptujske gimnazije začeli organizirano igrati (takrat še »veliki«) rokomet. Predstavniki ekipe so tudi aktivno sodelovali pri ustanovitvi RZS leta 1949. Ekipa se je najprej imenovala Ptuj, nato se je v letu 1950 preimenovala v Rokometni klub Petovio. Leta 1952 pa se je klub priključil novo ustanovljenemu športnemu društvu Drava in od takrat do leta 1998 nastopal pod tem imenom.

V tem času so se zgodili tudi vsi večji uspehi kluba (ki je do 1994 združeval tako moške kot ženske ekipe). Med njih sodi igranje ženske ekipe v II. zvezni ligi takratne Jugoslavije (1978/79), kot tudi igranje članov v republiški ligi v stari državi in v prvi slovenski ligi dvajset let kasneje po letu 1990. Največji uspeh v Sloveniji je bila osvojitev 4. mesta v državnem prvenstvu v sezoni 1991/92. Po tem uspehu so žal sledila leta, ko se nismo mogli posebej pohvaliti z rezultati moških ekip. Klub je redno sodeloval v tekmovanjih s člansko ekipo, žal pa je za delo z mladimi zmanjkalo motiva in možnosti. V letu 2002 se je zopet začelo organizirano delati s podmladkom. Zaradi lažje organiziranosti in kvalitetnejšega vodenja trenažnega in tekmovalnega procesa, se je v letu 2004 ustanovila Rokometna šola Ptuj, ki je vso pozornost in energijo vložila v delo z najmlajšimi.

Že po nekaj letih je Rokometna šola Ptuj s svojim številnim članstvom, organiziranostjo in tudi uspehi na tekmovalnem področju, prekosila mnoge podobne rokometne kolektive z dolgoletno tradicijo.

V sezoni 2007/2008 sta Moški rokometni klub Ptuj in Rokometna šola Ptuj zopet združila moči in z vsemi selekcijami enotno nastopila v državnem prvenstvu. In ravno ta sezona je pomenila tudi vrhunec v tekmovalnem smislu pri ekipah dečkov, saj so se vse štiri v državnem prvenstvu sodelujoče ekipe, uvrstile med osem najboljših v državi, letniki 1995 so osvojili celo 2. mesto. Po koncu tekmovalne sezone 2007/08 je prišlo tudi do formalne združitve obeh moških rokometnih kolektivov.

Preimenovanje v RK Drava Ptuj

MRK Ptuj se je na skupščini v juliju 2008 preimenoval v RK DRAVA Ptuj in postal zopet edini moški rokometni klub na Ptuju, ki se ukvarja tako s tekmovalnimi selekcijami v mladinskih kategorijah kot tudi z izgradnjo kvalitetnega članskega moštva. Rokometna šola Ptuj pa v okviru kluba skrbi za delo z najmlajšimi.

Do tega kvalitetnega preskoka je prišlo, ker smo s svojim delom uspeli prepričati kar nekaj uspešnih gospodarstvenikov, da smo vredni zaupanja in so se nam pridružili kot člani UO kluba, ki se kljub občasnim kadrovskim spremembam, kontinuirano trudi za zagotovitev pogojev za dosego zastavljenih ciljev.

Osnovni cilj kluba ostaja kvalitetno delo z lastnim podmladkom in postati stabilen član 1. A slovenske lige.